مهر ۲۸, ۱۳۹۸
لوور کامپوزیت

ساخت لوور آلومینیومی – لوور کامپوزیت

ساخت لوور آلومینیومی – لوور کامپوزیت لوور آلمینیومی – لوور کامپوزیت به روش‌های مختلف تولید و نصب میگردد. طرح نمای ابلاغی، می‌نیمم کردن پرت ورق، محدودیت […]
مهر ۲۳, ۱۳۹۸

توقعات از نما( نما به عنوان جزئی از کل – ۲) – نمای کامپوزیت

توقعات از نما( نما به عنوان جزئی از کل – ۲) – نمای کامپوزیت تغيير در ساختار شهر، نمود خود را برداشت و تصور از يك […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۸
ورق کامپوزیت ارزان

ورق کامپوزیت ارزان

ورق کامپوزیت ارزان مهمترین موضوع پیش از برآورد قیمت ورق کامپوزیت، مشخص کردن محل استفاده ورقهای کامپوزیت است. متناسب با محل استفاده ورق‌های کامپوزیت، ضخامت پوسته […]
مهر ۱۷, ۱۳۹۸

توقعات از نما( نما به عنوان جزئی از کل – ۱ ) – نمای کامپوزیت

توقعات از نما( نما به عنوان جزئی از کل – ۱ ) – نمای کامپوزیت پاسخگویی به سه توقع فوق، در بهترین حالت، بنایی خواهد بود […]
مهر ۱۵, ۱۳۹۸
نمای شهری نمای کامپوزیت

توقعات از نما(نما به عنوان معرف ۲) – نمای کامپوزیت

توقعات از نما (نما بعنوان معرف ۲) – نمای کامپوزیت انقلاب صنعتی و رشد سریع جمعیت شهرها، باعث گردید تا تولید انبوه جایگزین تولید دستی گردد. […]
مهر ۱۳, ۱۳۹۸
نمای کامپوزیت

توقعات از نما(نما به عنوان معرف ۱) – نمای کامپوزیت

توقعات از نما(نما به عنوان معرف ۱) – نمای کامپوزیت نما فقط به عنوان محافظ و یک رابط درون و بیرون نیست. نما مانند لباس هر […]
مهر ۸, ۱۳۹۸
نمای کامپوزیت

توقعات از نما(نما به عنوان رابط) – نمای کامپوزیت

توقعات از نما(نما به عنوان رابط) – نمای کامپوزیت با آنکه نما موظف بود حایلی میان انسان و تهدیدات خارجی باشد، ولی می‌بایست نقش رابط میان […]
مهر ۶, ۱۳۹۸
نمای کامپوزیت

توقعات از نما(نما به عنوان محافظ) – نمای کامپوزیت

توقعات از نما(نما به عنوان محافظ) – نمای کامپوزیت هارالد دایلمان و همکارانش در بررسی مختص خود از نما به چهار عملکرد که از نما انتظار […]
مهر ۴, ۱۳۹۸
نمای کامپوزیت

ساخت قطعات پیش ساخته در نما – نمای کامپوزیت

ساخت قطعات پیش ساخته در نما – نمای کامپوزیت قطعات پیش ساخته در نمای ساختمان به اجرای هر چه سریعتر نما و کم کردن خطاهای اجرایی […]
//]]>